Πρόγραμμα ΑμεΑ – Πρωτοβουλία, Ιωάννης Μαλτέζος

28/09/2023
Δημιουργούμε μια πόλη φιλική για όλους, που εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων, που σέβεται τα δικαιώματα όλων.
Η συμπερίληψη αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο πολιτισμού και ένδειξη σεβασμού προς τον κάτοικο ή τον επισκέπτη.
Το πρόγραμμα της πρωτοβουλίας περιλαμβάνει ολοκληρωμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο για τα ΑμεΑ και τα εμποδιζόμενα άτομα.

Δομικές παρεμβάσεις

 • Δημιουργούμε άμεσα Παρατηρητήριο με σκοπό την διασφάλιση των δικαιωμάτων και την βελτίωση της ποιότητας ζωής ΑΜΕΑ και εμποδιζόμενων ατόμων. Σε συνεργασία με έγκριτους φορείς της περιοχής και εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού πρόκειται να γίνεται συνεχής καταγραφή των προβλημάτων, να προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις βελτίωσης και να αναζητούνται οι κατάλληλοι τρόποι χρηματοδότησης για την υλοποίηση των έργων.
 • Συστήνουμε άμεσα Γνωμοδοτικό Εθελοντικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση των αναγκών των ΑμεΑ, υπό την αιγίδα και την άμεση συνεργασία του Δημοτικού Συμβουλίου
 • Καταρτίζουμε Μητρώο ΑμεΑ σε όλο τον Δήμο ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση κάθε ΑμεΑ σε προγράμματα βοήθειας, η άμεση μέριμνα και επικοινωνία σε ειδικές συνθήκες, η στοχευμένη ενημέρωση και προαγωγή υγείας, ο άμεσος εντοπισμός τους από την Πολιτική Προστασία σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, αλλά και η βοήθεια και αναψυχή και των οικείων τους.
 • Δημιουργούμε δομή συμβουλευτικής και υποστήριξης για οικογένειες που ενσωματώνουν στους κόλπους τους ΑμεΑ.
 • Παρέχουμε ουσιαστική στήριξη στους συλλόγους Αμέα και προωθούμε τη συνεργασία με αυτούς, χωρίς άμεσα ή έμμεσα ανταλλάγματα.
 • Προωθούμε την υλοποίηση των κοινοτικών προγραμμάτων που τους αφορούν και τους ενημερώνουμε συνεχώς.
 • Εντατικοποιούμε τις ενέργειες για την απορρόφηση όλων των Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων για ΑμεΑ (ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 2021-2025 «Ελλάδα 2.0» κλπ)

 

Εκπαιδευτικές Δομές

 • Ιδρύουμε Τμήματα Ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα και παρέχουμε την απαραίτητη υλικοτεχνική στήριξή τους από τις Σχολικές Επιτροπές. Ενισχύουμε τη λειτουργία παράλληλης στήριξης σε εκπαιδευτικές δομές της περιοχής μας.
 • Αναδιαμορφώνουμε πλήρως τον προαύλιο χώρο του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Άργους, έπειτα από αρχιτεκτονική μελέτη σε συνεργασία με εξειδικευμένους στην ειδική αγωγή συμβούλους προνοώντας για την φυσική ή τεχνητή σκίαση.
 • Διεκδικούμε την ίδρυση σχολείου Β’ θμιας εκπαίδευσης εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Άργους Μυκηνών, καθώς δεν νοείται στην εποχή μας παιδία ΑμεΑ να ταξιδεύουν για να συμμετέχουν στις λειτουργίες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 • Δημιουργούμε τις απαραίτητες υποδομές σε όλα τα  σχολεία του Δήμου προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβαση με αμαξίδιο

 

Δημόσιοι Χώροι

 • Προσαρμόζουμε τις παιδικές χαρές ώστε να είναι πραγματικά προσβάσιμες για ΑμεΑ, Ξεκινάμε άμεσα με την παιδική χαρά της κεντρικής πλατείας Αγ. Πέτρου
 • Δημιουργούμε WC ΑμεΑ στο κέντρο της πόλης, ώστε πολίτες του Δήμου και επισκέπτες να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα σε καταστήματα εστίασης και εμπορικά,
 • Εκπονούμε ολοκληρωμένη μελέτη και υλοποιούμε πρόγραμμα επανεξέτασης της αρτιότητας και της χρηστικότητας των ραμπών στα πεζοδρόμια. Συνδυάζουμε θέσης στάθμευσης ΑμεΑ με την ταυτόχρονη ύπαρξη ράμπας, προνοούμε για τον ταυτόχρονο επανακαθορισμό, ανακατασκευή ή συντήρηση των οδεύσεων τυφλών.
 • Διασφαλίζουμε την προσπελασιμότητα των υποδομών με αποτελεσματικές τεχνολογίες αποτροπής (π.χ. αισθητήρες στάθμευσης πάνω σε ράμπες, ηχητικές προειδοποιήσεις) ενώ ταυτόχρονα υλοποιούμε καμπάνιες ευαισθητοποίησης.
 • Παρέχουμε πρόσβαση σε εμποδιζόμενα άτομα (άτομα με βοηθήματα βάδισης, γονείς με παιδικό καρότσι, άτομα τρίτης ηλικίας κλπ) και χρήστες αμαξιδίου σε όλες τις υπηρεσίες και κτίρια του Δήμου και εν γένει όλους τους δημοτικούς χώρους (Π.Χ. Μεγ. Αλέξανδρος) αλλά τους αρχαιολογικούς χώρους (π.χ. Αρχαίο θέατρο)
 • Καθορίζουμε λειτουργικές ώρες για δωρεάν χρήση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων (Κοινωνικό Γυμναστήριο, ΔΑΚ, Δημοτικό Κολυμβητήριο) από ΑΜΕΑ (μεμονωμένα άτομα, συλλόγους ΑΜΕΑ, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ) και τα στελεχώνουμε με ανθρώπινο δυναμικό εξειδικευμένο στην ειδική αγωγή.
 • Εγκαθιστούμε λειτουργικές και χωρίς περιορισμό βάρους καρέκλες ΑμεΑ θαλάσσης – pool lifting (αντοχής τουλάχιστον 120 kg) σε όλες τις παραλίες του Δήμου

 

Μέριμνα

 • Εντάσσουμε αυτομάτως ως δικαιούχους τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο ΑμεΑ του δήμου που λαμβάνουν επίδομα ή σύνταξη αναπηρίας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα κοινωνικής βοήθειας ή Voucher δημιουργείται από το Δήμο μας χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
 • Επαναφέρουμε και ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ την έκπτωσης 50% στους λογαριασμούς ΔΕΥΑΡΜ σε όλα τα ΑμεΑ από 67% αναπηρία και άνω και ΔΕΝ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ  το διαχωρισμό που έγινε από την 1-1-23 και προέβλεπε έκπτωση 30% στο λογαριασμό στους έχοντες 67% αναπηρία και 50% έκπτωση στους έχοντες 80% αναπηρία και άνω
 • Προωθούμε την εργασία σε ΑμεΑ με συμβάσεις εξάμηνες (προγράμματα) Εκπονούμε και συνεργαζόμαστε σε προγράμματα για την ανάπτυξη δομών, οι οποίες θα υποστηρίζουν την καινοτομία, τη  Δια βίου μάθηση, τη φροντίδα, την εκπαίδευση των ΑμεΑ και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.
 • Προωθούμε τη συνεργασία  για Ιδιωτικές χορηγήσεις σε χρήματα ή σε είδη τροφίμων, για τη διανομή τους σε μέλη ΑΜΕΑ που πραγματικά έχουν ανάγκη και κάλυψη των πάγιων εξόδων των Συλλόγων ΑΜΕΑ
 • Αντιμετωπίζουμε άμεσα τις ειδικές ανάγκες ΑμεΑ στα χωριά του Δήμου (π.χ. μεταφορά) και σε συνεργασίες με εθελοντές.
 • Στόχος μας είναι η δημιουργία «Στέγης για το Σαββατοκύριακο», για ξεκούραση και αναψυχή των γονέων, καθώς και διαμονής όταν «φύγουν» οι γονείς.

 

Παίρνουμε την Πρωτοβουλία, αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να δημιουργήσουμε ένα Δήμο που σέβεται όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες του.

Δείτε περισσότερα