Κοινωνική Μέριμνα – Πρωτοβουλία, Ιωάννης Μαλτέζος.

30/09/2023
Με πρόγραμμα που περιλαμβάνει κατάλληλες δράσεις και παρεμβάσεις δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα που εγγυάται την προστασία της υγείας και της αξιοπρέπειας όλων των συμπολιτών μας.
 • Με δομικές παρεμβάσεις δημιουργούμε και επικαιροποιούμε μητρώα ευπαθών ομάδων, υφιστάμενων δομών, υπηρεσιών και κληροδοτημάτων. Κάνουμε πράξη τη διαλειτουργικότητα με γνώμονα την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια.
 • Συνεργαζόμαστε στην πράξη και με σαφείς διαδικασίες με όλους τους φορείς που εργάζονται προς όφελος των ευπαθών ομάδων.
 • Αναβαθμίζουμε τις υπάρχουσες υποδομές και δημιουργούμε νέες ώστε να καλύπτονται αποδοτικά οι ανάγκες των συμπολιτών μας.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
 • Επικαιροποιούμε και ανανεώνουμε το μητρώο ευπαθών ομάδων του Δήμου μας με σκοπό την ακριβή καταγραφή και κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών και πρόβλεψη των μελλοντικών.
 • Συγκεντρώνουμε και κατηγοριοποιούμε σε συνεργασία κάθε δομή υφιστάμενων κοινωνικών υπηρεσιών ανάλογα με τη δυναμική της και το είδος βοήθειας που μπορεί να προσφέρει. Ενισχύουμε καθεμία από αυτές ανάλογα με τις ανάγκες.
 • Ενισχύουμε το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και προωθούμε τη συνεργασία του με Σχολές Γονέων.
 • Δημιουργούμε δίκτυο κινητών μονάδων κοινωνικών λειτουργών για παροχή συμβουλευτικής και βοήθειας σε κάθε σημείο του τόπου μας σε κάθε δημότη που έχει ανάγκη.
 • Δημιουργούμε διαλειτουργικότητα των μονάδων κοινωνικής μέριμνας με ενιαία ιστοσελίδα, εφαρμογή σε κινητά, 5ψήφιο αριθμό ανάγκης και ενσωματώνοντας όλα τα πρόσφορα μέσα επικοινωνίας
 • Συνεργαζόμαστε στην πράξη και με διαφανείς διαδικασίες με όλους τους φορείς που εργάζονται προς όφελος των ευπαθών ομάδων. Προχωράμε στη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με ΤΟΜΥ.
 • Ενισχύουμε τον εξοπλισμό και την προχωράμε στην κτιριακή αναβάθμιση των περιφερειακών ιατρείων.
 • Σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο της περιοχής δημιουργούμε πρόγραμμα επιβράβευσης,  ώστε ιδιώτες ιατροί να εξυπηρετούν δωρεάν τις οικογένειες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Οι Ιατροί θα επιβραβεύονται από το Δήμο με ανταποδοτικές παροχές.
 • Σε συνεργασία με τον Εμπορικό σύλλογο της περιοχής μας και κάθε αρμόδιο φορέα καταρτίζουμε πρόγραμμα Voucher για την συμπερίληψη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου μας, ενισχύοντας υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από φορείς, όπως πχ το κοινωνικό παντοπωλείο.
 • Ενισχύουμε άμεσα και σε συνεργασία με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο τη λειτουργία του κοινωνικού φαρμακείου.
 • Διατηρούμε και ενισχύουμε το κολατσιό – διατροφή σε παιδιά οικογενειών ευπαθών ομάδων.
 • Ενθαρρύνουμε την επίτευξη και διάτρηση λογικά χαμηλών τιμών στα προϊόντα χωρίς διατίμηση στα σχολικά κυλικεία παρέχοντας αντίστοιχα ανταποδοτικά οφέλη στους επιχειρηματίες. Εποπτεύουμε τη διατήρηση των τιμών των προϊόντων πάντα σε αποδεκτό πλαίσιο
 • Αναβάθμιζουμε τη λειτουργία των υφιστάμενων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και δημιουργούμε νέες δομές όπου υπάρχει ανάγκη.
 • Ενισχύουμε τη λειτουργία των ΚΑΠΗ και προωθούμε δραστηριότητες (ενημερώσεις, εκδηλώσεις, εκδρομές, εκπαιδευτικά σεμινάρια). Ενδυναμώνουμε τη λειτουργία τους και με εθελοντικές δράσεις π.χ. μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών φορέων
 • Επεκτείνουμε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» ώστε να καλύπτει αποτελεσματικότερα ακόμη περισσότερους συνανθρώπους μας. Συνεργαζόμαστε και με Φιλανθρωπικά σωματεία και τον Ε.Ε.Σ. προς το σκοπό αυτό.
 • Ενισχύουμε τη μονάδα Βραχείας Φιλοξενίας αστέγων-πληγέντων και αναλαμβάνουμε δράσεις επανένταξής τους.
 • Δημιουργούμε το αναλυτικό μητρώο κληροδοτημάτων του Δήμου και ενημερώνουμε συνεχώς για την λειτουργία τους και την επίτευξη των σκοπών τους. Διενεργούμε τακτικούς και έκτακτους διαχειριστικούς ελέγχους ώστε να διασφαλίζουμε πως η εκμετάλλευση της περιουσίας του Δήμου μας γίνεται με διαφάνεια και μοναδικό στόχο την επίτευξη των σκοπών τους.
Παίρνουμε την Πρωτοβουλία, αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να δημιουργήσουμε ένα Δήμο που νοιάζεται για όλους.

Δείτε όλο το πρόγραμμα της Πρωτοβουλίας