Εθελοντισμός – Πρωτοβουλία, Ιωάννης Μαλτέζος.

01/10/2023
Η Πρωτοβουλία εστιάζει το βλέμμα και σε αυτούς που προσφέρουν ανιδιοτελώς. Γι’ αυτό το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει ολοκληρωμένες δράσεις υποστήριξης των εθελοντικών ομάδων που δρουν προς όφελος των πολιτών και του κοινωνικού συνόλου.
  • Δημιουργούμε μητρώο ομάδων, Γραμματεία Εθελοντισμού και αντίστοιχη ιστοσελίδα ώστε να υπάρχει άμεση επαφή με ωφελούμενους και όσους ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν
  • Βοηθάμε στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου τους, διερευνούμε και ενισχύουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο τις προσπάθειες χρηματοδότησής τους
  • Συνεργαζόμαστε στενά για την επίλυση καίριων θεμάτων του δήμου μας όπως η δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων.

Παίρνουμε την Πρωτοβουλία, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συνδράμουμε όσους προσπαθούν προς όφελος της κοινωνίας.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

  • Δημιουργούμε μητρώο εθελοντικών ομάδων, καταγράφουμε τις ανάγκες τους αλλά και τους σκοπούς που υπηρετούν με στόχο τον καλύτερο συντονισμό ανά κλάδο.
  • Δημιουργούμε Γραμματεία Εθελοντισμού με κύριες αρμοδιότητες την διαρκή διαβούλευση και την κατάρτιση προγραμμάτων δράσεων και την παροχή της απαιτούμενης βοήθειας για την επίτευξη των στόχων τους.
  • Δημιουργούμε ιστοσελίδα της γραμματείας εθελοντισμού στην οποία θα έχουν χώρο όλες οι καταγεγραμμένες στο μητρώο εθελοντικές οργανώσεις που λειτουργούν στο Δήμο μας.
  • Βοηθάμε με κάθε πρόσφορο τρόπο στην διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου τους στο κοινό και ενισχύουμε την προσπάθεια ανεύρεσης πόρων μέσω χορηγιών τρίτων και χρηματοδοτικών προγραμμάτων ώστε όλες οι  εγγεγραμμένες στο μητρώο εθελοντικές οργανώσεις να μπορούν να παράγουν έργο επ ωφελεία των δημοτών και του τόπου μας.
  • Αναδημιουργούμε άμεσα, τηρώντας όλες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις διεθνώς αναγνωρισμένες καλές πρακτικές καταφύγιο αδέσποτων ζώων σε συνεργασία με τις εγγεγραμμένες στο μητρώο φιλοζωικές οργανώσεις του Δήμου.
  • Υλοποιούμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα υιοθεσίας των αδέσποτων με δωρεάν κτηνιατρική περίθαλψη και ανταποδοτικά οφέλη. Αποτελεσματική προώθηση του προγράμματος στους πολίτες και ιδιαιτέρως στα σχολεία.

Δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα της Πρωτοβουλίας εδώ